15 noviembre 2013

NaNoWriMo 2- Cetáceos 

      Swing mirara para ela, leváralle bastante tempo porque tiña que mirala primeiro pola banda da esquerda e despois pola banda da dereita, e ela tomara prestado ese tempo para se fixar nas curiosas liñas de tecido escuro que cubrían a pel azulada en grises imposibles do amo da batuta. Ao cabo dunha vertixinosa danza rodeando unha fosa mariña, Swing nadara con presteza por entre todos os membros do banco, agarimándoos co rebufo acuoso das súas poderosas aletadas, e entoara unha melancólica canción de ritmo e cadencia descoñecidos para ela, deixando que fosen as notas as que pendurasen da inmensa cavidade da súa gorxa e se perderan por sempre na feble memoria do mar. Co último, mais ben derradeiro, chío do tenor, comezara ela, pequena como era, a tecer a nova melodía que, desde aquel día, sería seu identificador e marcaría sen dúbida a data do seu nacemento.
 
      No contrapunto á esquecida canción de Swing, era a súa unha marea de profundidade vogal e gorentosos altibaixos sumidos en brancos contrapuntos de sal. O resto dos cetáceos escoitaran primeiro, coa atención dos que se saben en presenza dun momento histórico. Na segunda volta cada un fora engadindo unha colección de sons e, máis importante, de silencios, que finalmente completaran a nova sétima obra do banco de baleas do Nordés. E deste xeito, calmo, transcendental e  belido no seu drama ausente de dramatismo, a sinfonía ficou completa e Swing desapareceu.

No hay comentarios: