21 abril 2012

Michelene


I knew it.

I knew her name from the first day I popped out of the box: Alice.

I was put with some creatures, I did not know their name at the time, but soon enough, a brave young lord, grabbed me by the ears and dropped me off at the street, with a nice family.

They had whiskers as me.

They called themselves cats.

When Molly and James found me by their wheelie bin they named me “the rabbit furry toy”. I did not like it. It was a very long name. I’m glad she changed it when we got home. She was my dream. I recognized her the moment I laid my eyes upon her heart-shaped face: my Alice.

Alice was three when we met; she named me Michelene. I’m her cat.

She does not think looking like a rabbit has anything to do with –being- a rabbit. That would be ridiculous!


Sabíao.


Sabía o seu nome desde o primeiro día que saín da caixa: Alicia.


Puxéronme con outras criaturas, daquela non sabía como se chamaban, pero pouco tempo despois, un afouto cabaleiro colleume polas orellas e guindoume á rúa, onde me recolleu unha boa familia.


Tiñan bigotes coma min.


Entre eles chamábanse gatos.


Cando Molly e James me atoparon onda o seu cubo do lixo chamáronme "o coelliño de felpa". Non me gustou. Era un nome moi longo. Alédome de que ela mo cambiara cando chegamos á casa. Ela era un soño. Recoñecina en canto pousei os meus ollos sobre a súa faciana redondiña: a miña Alicia.


Cando nos coñecimos Alicia tiña tres anos, púxome o nome de Michelene. Son o seu gato.


Ela non cre que parecer un coello teña nada que ver con -ser- un coello. Iso sería ridículo!

3 comentarios:

Marina dijo...

Cando escribas en inglés tes que traducir os textos ó galego para os que non sabemos o idioma internacional.

AnnaRaven dijo...

Velaí :)

Marina dijo...

Grazas. Así, moito mellor.